แนะนำบริษัท

บริษัท กรีนไลฟ์ เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

history

         บริษัท กรีนไลฟ์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2560 เดิมก่อตั้งโดย บริษัท กรีนไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2547 ปัจจุบันได้โอนกิจการงานจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้กับทางบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจบริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับการจัดการน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปศุสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ
    นอกจากนั้นยังรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การจัดการด้านพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ การจัดการสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมภายในฟาร์มหรือโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


บริการของเรา


โครงการ, ฟาร์มตัวอย่าง

Project preview

ชื่อฟาร์ม,โรงงาน : อนุพงศ์ฟาร์ม. (ฟาร์มขนาดเล็ก)

ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เทคโนโลยี : Fixed Dome
ขนาดระบบ : 100 m3
วันที่เริ่มเดินระบบ : 08 กรกฎาคม 2556
ประมาณการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ : 0.00 m3/ปี
ประมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : 0.00 tCO2/ปี
 


Project preview

ชื่อฟาร์ม,โรงงาน : วันฟาร์ม (ฟาร์มขนาดเล็ก)

ที่ตั้ง : ต.ปากกาง อ.ลอง จังหวัดแพร่
เทคโนโลยี : Fixed Dome
ขนาดระบบ : 100 m3
วันที่เริ่มเดินระบบ : 17 มกราคม 2555
ประมาณการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ : 16.00 m3/ปี
ประมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : 147.03 tCO2/ปี
 


ข่าวสารล่าสุด

ผลงานบริษัท กรีนไลฟ์ พาวเวอร์ โซลูชั่น
2018-01-16 09:29:41
ประมวลภาพบรรยากาศ " พิธีลงนาม ฟาร์มไก่ เฟส 2 "
2014-09-22 12:50:07
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-27 08:53:20
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-27 08:22:31
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-24 14:49:44