แนะนำบริษัท

บริษัท กรีนไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547

history

          โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจบริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและงานส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับการจัดการน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวมทั้งน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปศุสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ
          นอกจากนั้นยังรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำการจัดการด้านพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ การจัดการสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมภายในฟาร์มหรือโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


บริการของเรา


โครงการ, ฟาร์มตัวอย่าง

Project preview

ชื่อฟาร์ม,โรงงาน : กรรฐพงษ์ฟาร์ม. (ฟาร์มขนาดกลาง)

ที่ตั้ง : ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
เทคโนโลยี : CD-UASB
ขนาดระบบ : 500 m3
วันที่เริ่มเดินระบบ : 23 กันยายน 2548
ประมาณการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ : 100,980.00 m3/ปี
ประมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : 882.16 tCO2/ปี
 


Project preview

ชื่อฟาร์ม,โรงงาน : ไชยวัฒน์ฟาร์ม. (ฟาร์มขนาดเล็ก)

ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง
เทคโนโลยี : Fixed Dome
ขนาดระบบ : 100 m3
วันที่เริ่มเดินระบบ : 15 ตุลาคม 2555
ประมาณการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ : 16.00 m3/ปี
ประมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : 147.03 tCO2/ปี
 


ข่าวสารล่าสุด

ประมวลภาพบรรยากาศ " พิธีลงนาม ฟาร์มไก่ เฟส 2 "
2014-09-22 12:50:07
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-27 08:53:20
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-27 08:22:31
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-24 14:49:44
งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2014-07-23 15:29:17