Announcement

งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557

งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557 » Announcement

 งานสัมมนา

ภายใต้หัวข้อ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

ณ โรงแรมโคราช รีสอร์ท ห้องหิรัญญิการ์

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557

 

          เนื่องจากสถานการณ์เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสภาวะที่ดีในด้านราคา แต่ก็ยังมีสภาวะ

ความเสี่ยงเรื่องโรคและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ดังนั้นทางบริษัท VIB animalhealth และบริษัท VIBest Global รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่

ฟาร์มไก่เนื้อจะต้องทำ Biogas และทำแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่” ขึ้นและการทำระบบ Biogas ในฟาร์มปศุสัตว์นั้นมีประโยชน์โดยตรงสำหรับการลดต้นทุน การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

รวมไปถึงการได้พลังงานทดแทนและการป้องกันเชื้อโรคจากการเข้า - ออกฟาร์มทั้งนี้ภายงานผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้จากผู้เชียวชาญทางด้านระบบ Biogas ที่มีประสบการณ์ตรงและทราบถึง

ทิศทางการพัฒนาของโครงการ Biogas ในประเทศไทยเป็นอย่างไร จาก อ.สรยุทธ วินิจฉัย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ข้อมูลต่างๆอาทิ

 

            - เพิ่มมูลค่ามูลไก่สูงสุด..เกินความคาดหมาย

            - ความคุ้มค่ากับการลงทุน รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย

            - ปัจจัยและความเหมาะสมของแต่ละฟาร์มที่จะเข้าร่วมโครงการ

            - ควบคุมโรคเข้า-ออกจากฟาร์มได้อย่างทีประสิทธิผล

 

            " รูปแบบการสัมมนาเป็นเชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ารับการสัมมนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมองเห็นภาพของการทำระบบ Biogas ในฟาร์มได่เนื้อร่วมกัน

รวมทั้งการคิดคำนวนในส่วนของการลงทุนร่วมกับพืชพลังงาน และการกำจัดซากได่เพื่อเป็นการทดแทนในส่วนของพลังงาน แทนการฝังกลบแบบเดิม "

 

รายละเอียดงานสัมมนา

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  จังหวัดนครราชศรีมา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนิกร ศรีวิลัย 089-8144473

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

*******************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************

 *******************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************

« เมื่อ: 2014-07-23 15:06:46 »