GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
วรรณากรฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-11-10
ยุทธฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-07-20
ณัฐวุฒิฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2012-01-19
สุภาพรฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-06-30
บริษัท โปรเกรสซีฟ สเต็ป จำกัด
 จำนวนมูลสุกร 12,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,500 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2011-01-09
บริษัท อเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ฟาร์ม 2)
 จำนวนมูลสุกร 48,000 ตัว, ขนาดระบบ 6,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2011-08-12
บริษัท อเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ฟาร์ม 3(1))
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 500 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2012-11-27
บริษัท อเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ฟาร์ม 3)
 จำนวนมูลสุกร 80,000 ตัว, ขนาดระบบ 10,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2012-02-02
ทรงพลฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-10-05
เกวลีฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2012-04-03

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31