GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
จันธนะตระกูลฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-08-02
ฟาร์มหมูทอง 2
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-10-27
พระลักษณ์ฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-07-24
สุทินฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-11-20
วิลาสินีฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-01-23
ปาริชาติฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2005-07-25
วีระชัยฟาร์ม 3 และ วีระชัยฟาร์ม 3(1).
 จำนวนมูลสุกร 90,000 ตัว, ขนาดระบบ 9,000 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2009-06-16
นิพัฒน์ฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 30,000 ตัว, ขนาดระบบ 3,000 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2008-06-01
วีระชัยฟาร์ม 2.
 จำนวนมูลสุกร 120,000 ตัว, ขนาดระบบ 12,000 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2008-12-09
ทรงพลฟาร์ม 2 และ ทรงพลฟาร์ม 2(1)
 จำนวนมูลสุกร 103,000 ตัว, ขนาดระบบ 10,300 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2008-07-01

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31