GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
ทรงพลฟาร์ม และ ทรงพลฟาร์ม (1)
 จำนวนมูลสุกร 60,000 ตัว, ขนาดระบบ 6,000 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2008-01-02
วีระชัยฟาร์ม 1(2)'
 จำนวนมูลสุกร 40,000 ตัว, ขนาดระบบ 4,000 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2002-08-12
แสงรัตน์ฟาร์ม 2.
 จำนวนมูลสุกร 14,400 ตัว, ขนาดระบบ 1,800 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2012-05-15
ชัยวัฒน์ฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 36,000 ตัว, ขนาดระบบ 4,500 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2010-04-30
ทรงพลฟาร์ม 4
 จำนวนมูลสุกร 28,000 ตัว, ขนาดระบบ 3,500 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2012-10-07
นิพัฒน์ฟาร์ม 2
 จำนวนมูลสุกร 12,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,500 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2011-06-18
ทรงพลฟาร์ม 3.
 จำนวนมูลสุกร 28,000 ตัว, ขนาดระบบ 3,500 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2009-06-10
ชัยภูมิฟาร์ม 3
 จำนวนมูลสุกร 24,000 ตัว, ขนาดระบบ 3,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2010-03-23
ชัยภูมิฟาร์ม 2.
 จำนวนมูลสุกร 40,000 ตัว, ขนาดระบบ 5,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2011-04-01
จริภรณ์ฟาร์ม (1).
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-12-06

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31