GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
ปราโมทย์ฟาร์ม (1).
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-12-06
บริษัท ชัยภูมิฟาร์ม จำกัด (1)
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-12-06
จริภรณ์ฟาร์ม'
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-12-06
ปราโมทย์ฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-12-06
บริษัท ชัยภูมิฟาร์ม จำกัด.
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-12-06
ตรังวัฒนาฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 40,000 ตัว, ขนาดระบบ 4,000 m3
ฟาร์มขนาดใหญ่
2009-09-01
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด*
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-07-29
พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-12-08
บางนอนฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 8,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2012-06-09
พรรั้งฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 8,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2008-10-01

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31